Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Ösüş taryhy

ico
taryh_img

Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ýassyk ýassygy we oýunjak doldurmak önümçilik liniýasy patent şahadatnamasyny aldy.Maşynyň öndürijiligi durnukly we önümçilik kuwwaty ýokary.Elektrik bölekleri Europeanewropa Bileleşiginiň we Demirgazyk Amerikanyň howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýän halkara meşhur markalardan saýlanýar.

 
2014
taryh_img

Halkara kwilting bazarynyň islegine görä, kompaniýamyz Europeewropada we ABŞ-dan dünýäde öňdebaryjy kwilting mehanizm tehnologiýasyny kabul etdi we iň täze ýörite düşek maşyn ulgamyny täzeledi.Iň soňky duýgur ekran kompýuterinde 250-den gowrak nagyş, servo motor, awtomatiki çyzyk kesýän ýag ulgamy we ähli ykjam düşek çarçuwasy, has çalt we takyk edýär.

 
2015
taryh_img

Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ýokary takyklyk we süýümi doldurýan maşyn statiki elektrik we sterilizasiýa funksiýalaryny awtomatiki aýyryp biler we konserwiň takyklygy 0.01g ýetip biler.Tehnologiýamyz içerki bazara ýolbaşçylyk edýär we içerki we daşary ýurtly müşderileriň öý dokma önümleriniň mukdaryny doldurmak islegini çözýär.Bu aralykda, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen köp dilli ulgam, dil päsgelçiligi sebäpli daşary ýurtly müşderileriň gündelik iş kynçylyklaryny çözýär.

 
2018
taryh_img

Biziň kompaniýamyz Finlýandiýada, Hindistanda, Wýetnamda we Russiýada söwdagärler bilen duşuşdy, uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk strategiýasyny döretdi we agentlik şertnamalaryna gol çekdi.

 
2019