Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    index_company2

Qingdao Kaiweisi Senagat we Söwda Co., Ltd., deňiz kenaryna ýanaşyk, owadan görnüş, ýakymly howa bilen Hytaýda ýerleşýän ingingdaoda ýerleşýär.Egin-eşik, oýunjak, ýorgan-düşek, divan we beýleki öý dokma enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşen kompaniýamyz, hünärmen öndürijileriň gözleg we ösüş, gaýtadan işlemek, hyzmat etmek, satmak ýygyndysydyr.Önümlerimiz IS09000 we CE şahadatnamasyndan geçdi, dünýäde öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasynyň ornaşdyrylmagy bilen, kompaniýa ýekeje iňňe / iňňe kompýuter düşek maşyny, ýokary takyklykdaky doldurma maşyny, penjek doldurma enjamy, ýassyk ýassygy, oýunjak doldurmak maşynyny özbaşdak ösdürdi. , poliester örtük önümçilik liniýasy we beýleki enjamlar.

HABARLAR

Awtomatiki süýüm iberiji maşyn

Awtomatiki süýüm iberiji maşyn

Awtomatiki süýüm iberiji maşyn: (bale açýan), çig maly açaryja we kartoçka maşynyna has deň derejede iýmitlendirip bilýän awtomatiki iýmitlendiriji bilen üpjün edilendir ...

Kompaniýam önüm öndürmekden, tehnologiýa, enjamlar, marka gurluşygy, patent, tehnologiýa önümçiliginden başlap, mehaniki gaýtadan işlemegiň köp ýyllyk tejribesini toplady, şonuň üçin kompaniýamyz Europeanewropa tehnologiýasyny, awtomatiki enjamlary internat gurmak tagallalaryny girizdi ...
Kompaniýamyz, önümleriň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň önümçiliginden başlap, marka gurluşygyna, patent we tehnologiýa önümçiligine çenli köp ýyllyk esasy tejribe toplady, şonuň üçin kompaniýamyz Europeanewropa tehnologiýasyny girizdi, doly awtomatlaşdyryş tehnikasy internatyny gurmaga çalyşýar .. .