Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Halkara akylly marka dörediň

Kompaniýamyz önümleriň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň önümçiliginden başlap, marka gurluşygyna, patent we tehnologiýa önümçiligine çenli köp ýyllyk esasy tejribe toplady, şonuň üçin kompaniýamyz Europeanewropa tehnologiýasyny hödürledi, doly awtomatlaşdyryş tehnikasy halkara markasyny döretmäge çalyşýar, müşderimiz “Punda Global Oy”.Finlýandiýadan, senagat dizaýnynyň we hünär dizaýn toparynyň uzak taryhy bar, iki gün dowam eden duşuşykdan soň ylalaşyga geldik we uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdik.


Iş wagty: Mart-29-2023