Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Hytaý-eu hyzmatdaşlygy halkara akylly tehnika

  Kompaniýam önüm öndürmekden, tehnologiýa, enjamlar, marka gurluşygy, patent, tehnologiýa önümçiliginden başlap, mehaniki gaýtadan işlemegiň köp ýyllyk tejribesini toplady, şonuň üçin kompaniýamyz Europeanewropa tehnologiýasyny, awtomatiki enjamlary internat gurmak tagallalaryny girizdi ...
  Koprak oka
 • Halkara akylly marka dörediň

  Kompaniýamyz, önümleriň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň önümçiliginden başlap, marka gurluşygyna, patent we tehnologiýa önümçiligine çenli köp ýyllyk esasy tejribe toplady, şonuň üçin kompaniýamyz Europeanewropa tehnologiýasyny girizdi, doly awtomatlaşdyryş tehnikasy internatyny gurmaga çalyşýar .. .
  Koprak oka
 • Awtomatiki sapak kesýän kompýuter düşek enjamy.

  Awtomatiki sapak kesýän kompýuter düşek enjamy.

  Awtomatiki sapak kesýän kompýuter düşek enjamy, ýokary tizlikli, ýokary takyklyk we ýokary awtomatlaşdyrylan täze düşek enjamy.Iki ekranly, goşa hereketlendiriji, köp funksiýaly, adamlaşdyrylan operasiýa ulgamynyň ulanylmagy işçi güýjüni we sarp edilýän çykdajylary ep-esli tygşytlap biler we zawodyň uly maglumat kärdeşi ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki kurtka doldurýan maşyn amatly

  Awtomatiki kurtka doldurýan maşyn amatly

  Awtomatiki kurtka doldurma enjamy, dürli kurtkalary doldurmak üçin amatly we aşaky kurtkalary, aşaky balaklary, pagta eşiklerini, pagta balaklaryny, goz parklaryny, ýassyk ýassygyny, ýumşak oýunjaklary, öý haýwanlaryny we ýokary tizlikli doldurmak üçin giňden ulanylýar. beýleki önümler.Dürli görnüş berýäris ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki süýüm iberiji maşyn

  Awtomatiki süýüm iberiji maşyn

  Awtomatiki süýüm iberiji maşyn: (bale açýan), awtomatiki iýmitlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr, ol çig mallary açyk we kartoçka maşynyna ilkinji gezek açylandan soň has ýokary derejede açyp biler, el bilen iýmitlenmegiň ýerine, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak, öndürijiligi ýokarlandyrmak we güýçlendirmek ...
  Koprak oka