Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Hytaý-eu hyzmatdaşlygy halkara akylly tehnika

Kompaniýam önüm öndürmekden, tehnologiýa, enjamlar, marka gurluşygy, patent, tehnologiýa önümlerinden başlap, mehaniki gaýtadan işlemegiň köp ýyllyk tejribesini toplady, şonuň üçin kompaniýamyz Europeanewropa tehnologiýasyny, awtomatiki enjamlaryň halkara markasyny döretmek tagallalaryny, awtomatiki önümçiligimizi hödürledi. penjek doldurýan maşyn, oýunjak doldurýan maşyn, ýassyk ýassygy, halkara meşhur markalaryň elektrik bölegi, Europeanewropa Bileleşigi, Demirgazyk Amerika, Awstraliýa we beýleki howpsuzlyk sebitlerine laýyklykda halkara elektrik standartlaryna laýyklykda aksesuar standartlary.Bölekleriň ýokary standartlaşdyrylmagy we umumylaşdyrylmagy, ýönekeý we amatly tehniki hyzmat, lazer kesmek we CNC egilmek we beýleki ösen tehnologiýalar bilen örtülen metal, elektrostatiki pürkmek prosesi, owadan görnüşi, çydamlylygy.
Finlýandiýaly “Ponda Global” senagat dizaýnynyň köp ýyllyk taryhy we hünärmen dizaýn topary bar.Iki gün dowam eden duşuşykdan soň ylalaşyga geldik we uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdik. Halkara akylly tehnika gurmak, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak, müşderileriň gyzyklanmalaryny gowulandyrmak, müşderiler bilen umumy ösüşi gazanmak, özara bähbit we özara düşünişmek ýeňiş.

微 信 图片 _20230412120542
微 信 图片 _202304121205422
微 信 图片 _202304121205423
微 信 图片 _20230412121117
微 信 图片 _202304121205421

Iş wagty: Apr-12-2023