Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Awtomatiki agram doldurma enjamy KWS688-4

Gysga düşündiriş:

Doly awtomatiki agram we ýokary netijelilik bilen doldurma enjamy, dürli kurtkalary we aşaky önümleri öndürmek üçin amatlydyr.Gyşyň yssy eşiklerinde, aşaky penjeklerinde, aşaky balaklarynda, ýeňil ýeňil penjeklerinde, goz penjeklerinde, aşaky penjeklerinde, ýatýan haltalarynda, ýassyklarda, ýassyklarda, ýorganlarda we beýleki ýyly önümlerde giňden ulanylýar.

Egin-eşik, öý dokma we oýunjak gaýtadan işleýän pudaklarda giňden ulanylýan doldurgyç maşynlaryny we dürli modelleriň we maksatlaryň önümçilik liniýalaryny düzüp bileris.Bu enjam 30/40/50/60/70/80/90 aşak, ýelek ýüpek, top ýüplük we poliester ştapel süýüm bilen doldurylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

  • Bu enjam doly awtomatiki kompýuter akylly dolandyryşyny, takyk we durnukly, köp funksiýaly bir enjamy kabul edýär.Uzakdan dolandyrmagy we ulgamy täzelemegi goldaň, birnäçe dili goldaň.
  • KWS688-4 awtomatiki aşak kurtka doldurma enjamy, içerki agram ulgamy, her bir doldurgyç burun, agramy doldurmak üçin iki terezisi bilen enjamlaşdyrylandyr, jemi dört sany doldurgyç, bir wagtyň özünde 4 stansiýa işledilip bilner.Doldurmagyň takyklygy ýokary, tizligi çalt we ýalňyşlyk 0.01g-den pes.
  • Electricalhli elektrik bölekleri belli halkara markalaryna degişlidir we aksesuar standartlary "Halkara elektrotehniki ülňülerine" we Awstraliýanyň, Europeanewropa Bileleşiginiň we Demirgazyk Amerikanyň howpsuzlyk düzgünlerine laýyk gelýär.
  • · Metal metal lazer kesmek we CNC egilmek ýaly ösen enjamlar bilen işlenýär.Faceerüsti bejergisi owadan we sahy, çydamly elektrostatik sepmek prosesini kabul edýär.
maşyn2
maşyn1
5Awtomatiki agram doldurma enjamy KWS688-4 (2)
6. Awtomatiki agram doldurma enjamy KWS688-4
微 信 图片 _20220523144736

Aýratynlyklary

Ulanyş gerimi Aşakdaky penjekler, pagta eşikleri, ýassyk ýassygy, düşek, lukmançylyk ýylylyk izolýasiýa penjekleri, açyk ýatylýan haltalar
Doldurylýan material Aşak, goz, ýelek, poliester, süýüm toplary, pagta, ezilen gubkalar we ýokardaky garyndylar
Motoryň ululygy / 1 toplum 2275 * 900 * 2230mm
Agram gutusynyň ululygy / 2 set 1800 * 580 * 1000mm
Agram 800 KG
Naprýa .eniýe 220V 50HZ
Kuwwat 2.8 KW
Pagta gutusy 20-45KG
Basyş 0.6-0.8Mpa Gaz üpjünçiligi çeşmesine özüňiz k15kw taýýar gysyş gerek
Önümçilik 4000g / min
Doldurma porty 4
Doldurma aralygy 5-100g
Takyklyk synpy ≤0.1g
Amal talaplary Doldurylandan soň düşek, Has uly bölekleri doldurmak üçin amatly
Porty doldurmak bilen tereziler 8
Awtomatiki aýlanyş ulgamy Speedokary tizlikli awtomatiki iýmitlendirmek
PLC ulgamy 4PLC duýgur ekrany özbaşdak ulanylyp bilner, birnäçe dili goldaýar we uzakdan täzeläp bolýar
Awtomatiki agram doldurma enjamy KWS688-4__01
Awtomatiki agram doldurma enjamy KWS688-4_002

Goýmalar

programma_img06
programma_img03
programma_img04
programma_img05
programma_img02
ulanmak1

Gaplamak

gaplamak
gaplamak3
gaplamak2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň