Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

KWS-DF-9Z kompýuter düşüriji maşyn

Gysga düşündiriş:

KWS-DF-9Z ýokary tizlikli, ýokary takyklyk we ýokary awtomatlaşdyrylan täze düşek enjamy.Iki ekranly, goşa hereketlendiriji, köp funksiýaly, adamlaşdyrylan operasiýa ulgamynyň ulanylmagy işçi güýjüni we sarp edilýän çykdajylary ep-esli tygşytlap biler we zawodyň uly maglumatlary ýygnamak aňsat.Volumeokary göwrümli, ýokary islegli gaýtadan işlemek üçin amatly.Bu enjam dört okly sero motorly göni hereketlendirijini kabul edýär, ýokary tizlikli we asuda, mehaniki gurluşy ýönekeýleşdirýär we mehaniki näsazlyklary azaldýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Aýlanýan çeňňek ýagyny saklaýyş sikliniň awtomatiki ýag bilen üpjün edilmegi, bedeniň esasy tehniki meselesini çözýär, aýlaw çeňňegini has çydamly edýär we hyzmat möhletini birnäçe gezek uzaldýar.Iki sapagyň uzynlygy birmeňzeş bolar ýaly ýokary öndürijilikli tegelek pyçak gaýçy ulanyň.Maşynyň kellesiniň 10 santimetr götermek urgusy, düşegiň çarçuwasyndan ýokaryk we aşak düşmegi has aňsat we has amatly edip biler we iňňe çybygyny we basyş aýagynyň zeperlenmeginden netijeli gorap biler.Takyk çyzykly gollanma relsleriniň ulanylmagy enjamy has oňat işleýär we tikişleri bökmek we sapaklary döwmek aňsat däl.

KWS-DF-9D_detail06
KWS-DF-9D_detail05
KWS-DF-9D_detail04
KWS-DF-9D_detail01
KWS-DF-9D_detail03
KWS-DF-9D_detail02

Aýratynlyklary

Awtomatiki sapak kesýän kompýuter düşek enjamy
KWS-DF-9Z
düşegiň ululygy 2900 * 3100mm
iňňe damjasynyň ululygy 2700 * 2900mm
maşynyň ululygy 3900 * 5800 * 1500mm
agramy 1500kg
galyň 001500gsm
egirme tizligi 1500-2500r / min ädim2-7mm
naprýa .eniýe 220V / 50HZ
kuwwat 2.5 KW
gaplamagyň ululygy 4150 * 1100 * 1600mm
gaplamak agramy 1600 kg
iňňe görnüşi 18 # 、 21 # 、 23 #

Nusga we PLC

KWS-DF-9D_PLC03
KWS-DF-9D_PLC02
plc

Goýmalar

KWS-DF-9D_ ýüz tutma02
KWS-DF-9D_ ýüz tutma05
KWS-DF-9D_ ýüz tutma04
KWS-DF-9D_ ýüz tutma03

Gaplamak

KWS-DF-9D_ gaplamak04
KWS-DF-9D_ gaplamak03
KWS-DF-9D_ gaplamak02
KWS-DF-9D_ gaplamak01

Seminar

KWS-DF-9D_workshop01
KWS-DF-9D_workshop04
KWS-DF-9D_workshop02

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň