Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

KWS-1540 awtomatiki oýunjak doldurma enjamy

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki iýmitlendiriji fanaty bolan enjam, Bir açar başlangyç, awtomatiki iýmitlendirmek.Pagta bilen doldurylan turbanyň dürli kalibrini üpjün ediň, dürli ululykdaky ýumşak oýunjaklary, pagta rozetkasyny pleksiglas aýnalary bilen doldurmak, pagta ýagdaýyny synlamak, pedal klapan ösüşini synlamak, howanyň syzmagynyň öňüni alyp we howany tygşytlamak üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Göni ýaprakly guýma alýumin ýel tigir, pagta bilen iýmitlenmegiň netijeliligini has netijeli ýokarlandyrýar, pagta doldurmagyň 20-30 ekwiwalentine deňdir, ýöne önümiň doldurylmagynyň has ýumşak, hatda doly we tekiz bolmagyny üpjün edýär.

Maşyn, Taýwanyň takyk dişli azaltmak hereketlendirijisini we hereketlendiriji wilkasy birinji derejeli peseltmäni kabul edýär, bu ýelkeniň sesini azaldýar we motoryň hyzmat möhletini kepillendirýär.Kuwwat paýlanyşy halkara elektrik standartlaryna laýyklykda, Europeanewropa Bileleşigi, Demirgazyk N we Awstraliýanyň howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda, Siemens, LG, ABB, Schneider, Veidemyuller we beýleki elektrik komponentlerini, komponentleri standartlaşdyrmak we halkara ulanmak üçin gözegçilik elektrik bölekleri saýlanýar. umumylaşdyrmak, tehniki hyzmat etmek ýönekeý we amatly.

KWS-154010 awtomatiki oýunjak doldurma enjamy
KWS-154009 awtomatiki oýunjak doldurma enjamy
KWS-154008 awtomatiki oýunjak doldurma enjamy

Aýratynlyklary

Ulanyş gerimi Plýus oýnawaçlar, öý haýwanlary höwürtgesi, düşek, awtoulag enjamlary, lukmançylyk pagta gabyklary we ş.m.
Doldurylýan material poliester, süýümli toplar, pagta, ezilen gubka, köpük bölejikleri
Motoryň ululygy / 1 toplum 1540 * 1080 * 1830mm
Agram 550KG
Naprýa .eniýe 220V 50HZ
Kuwwat 3KW
Pagta gutusy 30-40KG
Basyş 0.6-0.8Mpa Gaz üpjünçiligi çeşmesine özüňiz k11kw taýýar gysyş gerek
Önümçilik 3000g / min
Doldurma porty 2 (Φ16mm 、 19mm 、 25mm 、 32mm 、 50mm)
Janköýer enjamyny iýmitlendirmek 1set
Doldurma aralygy 1-1000g
Mata talaplary Deri, emeli deri, ýumşak oýunjak mata we ýörite şekilli önümler
KWS-154002 awtomatiki oýunjak doldurma enjamy
KWS-154001 awtomatiki oýunjak doldurma enjamy

Goýmalar

Bu enjam esasan poliester süýümi, süýümli top, kapok, döwülen gubka we ýumşak oýunjaklara garylan beýleki materiallar, lukmançylyk izolýasiýa paneli, ýassyk, düşek, awtoulag enjamlary we beýleki önümler üçin ulanylýar.

kws1540-1
programma_img03

Gaplamak

gaplamak
Awtomatiki köp funksiýaly doldurma maşyn KWS6911-303
Awtomatiki köp funksiýaly doldurma maşyn KWS6911-311

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler